Lp Nazwa Jm VAT (%)
1 TOREBKI HDPE 10/4/27 OP 23
2 TOREBKI HDPE 14/4/26 OP 23
3 TOREBKI HDPE 14/4/32 OP 23
4 TOREBKI HDPE 14/4/35 OP 23
5 TOREBKI HDPE 14/4/38 OP 23
6 TOREBKI HDPE 18/4/42 OP. 23
7 TOREBKI HDPE 18/4/45 OP. 23
8 TOREBKI HDPE 18/4/50 OP 23
9 TOREBKI HDPE 7,5/15 OP 23
10 REKLAMÓWKA HDPE 18/33 OP 23
11 REKLAMÓWKA HDPE 25/45 OP 23
12 REKLAMÓWKA HDPE 30/55 OP 23
13 REKLAMÓWKA HDPE 34/64 /100szt./ OP 23
14 REKLAMÓWKA HDPE 42/80 (100 SZT.) OP 23
15 REKLAMÓWKA 24/45 BIO A-200 OP 23
16 REKLAMÓWKA HDPE 30/55 BIO OP. 23
17 ARKUSZ FOLIOWY 30/40 2000 SZT. OP. 23
18 FARTUCH FOLIOWY /50 szt./ OP 23
19 WORKI MOLETOWANE 160/230 /100 szt./ OP 23
20 WORKI MOLETOWANE 200/300 /100 szt./ OP 23
21 WORKI MOLETOWANE 250/350 /100 szt./ OP 23
22 WORKI MOLETOWANE 300/400 /100 szt./ OP 23
23 WORKI MOLETOWANE 350/450 /100 szt./ OP 23
24 WORKI DO PAKOWARKI PRÓŻNIOWEJ 30/40 /100szt./ OP. 23
25 WORKI DO PAKOWARKI PRÓŻNIOWEJ 25/35 /100szt. OP. 23
26 WORKI DO PAKOWARKI PRÓŻNIOWEJ 20/30 /100szt./ OP. 23
27 WORKI DO PAKOWARKI PRÓŻNIOWEJ 16x23 /100 szt./ OP. 23
28 KOSZULKA LD 27/50 /100szt./ OP 23
29 KOSZULKA LD NADRUK (100 SZT.) OP 23
30 REKLAMÓWKA FOLIOWA UCHWYT /100 szt. OP. 23